Bach & Kristensen er specialiseret i fra start til slut at hj‘lpe med implementering af ERP systemet Dynamics NAV. De prim‘re ydelser ligger indenfor omr†derne:Forretningsanalyser og design Implementering af Dynamics NAV Uddannelse af brugere Projektledelse Jeg er certificeret Dynamics NAV konsulent med 15 †rs erfaring i at arbejde med Dynmaics NAV, b†de som bruger og konsulent. Jeg er specialiceret indenfor omr†derne:Projektledelse Forretningsanalyse L›snings design Implementering Support og uddannelse Jeg har tidligere arbejdet som regnskabschef I 5 †r, indenfor omr†derne regnskabsafl‘ggelse, budgettering, anl‘gsaktiver, costaccounting og l›nafregning m.m. Fokusomr†der indenfor Dynamics NAV: ¯konomistyring Rapportering Anl‘gsaktiver L›n (Lessor Payroll) Betalingsh†ndtering (Payment Management) Supply Chain Management - Salgsstyring - Indk›bstyring - lagerstyring Projeksstyring Sag- og ressourcestyring